Aktualności

INICJATYWA MODLITEWNA – INTENCJA NA MARZEC

Wielkopostna inicjatywa modlitewna

Wspólnota Dobrego Pasterza zaprasza liderów oraz członków ruchów do włączenia się w wielkopostną inicjatywę modlitewną.

W czasie Wielkiego Postu chcemy modlić się w sposób szczególny za ubogich, uzależnionych, bezdomnych, którym na co dzień służymy w naszych domach: Punkcie Misyjnym i Wysokim Zamku oraz tych, których spotykamy na ulicy, podczas Zupy w Kato.

Zapraszamy Was do włączenia się w tę modlitwę!

Każdego dnia na Facebooku pojawiać się będzie imię ubogiego, którego w tym dniu chcemy polecać Bogu. Link: https://www.facebook.com/WDPkatowice/?tn-str=k*F

A jeśli nie za bardzo nas jeszcze znasz, to zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który pokazuje część naszej służby. Został on nagrany niedawno z okazji świętowania 30-lecia istnienia Punktu Misyjnego:
https://www.youtube.com/watch?v=Fkf-vkOwh_8&feature=emb_logo

Pozdrawiamy!

Dobrze, że możemy się wzajemnie wspierać i ubogacać różnorodnością charyzmatów naszych ruchów i wspólnot.

Wspólnota Dobrego Pasterza

INICJATYWA MODLITEWNA – intencja na luty

INICJATYWA MODLITEWNA – intencja na styczeń

Ogłoszenie – zaproszenie

20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w Kurii, podczas którego wręczyliśmy ks. abp. Wiktorowi Skworcowi prezent – Mszę świętą w jego intencji. Kto może w niej uczestniczyć, niech się czuje zaproszony.

Msza święta od Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej w intencji ks. abp. Wiktora Skworca zostanie odprawiona 30 grudnia 2019 roku o godzinie 7:00 w kaplicy kurialnej.

Kaplica kurialna znajduje się na pierwszym piętrze.

Zapraszamy.

W imieniu Prezydium RRSKAK

Katarzyna Jączyńska

Sekretarz

Intencja modlitewna – grudzień

Życzenia świąteczne

KONGRES 2019

23 listopada odbył się VIII Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Katowickiej. Na spotkaniu zgromadziło się ponad dwustu przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i wspólnot katolickich. Temat Kongresu brzmiał: Eucharystia jako tajemnica wyznawana, celebrowana i świętowana. Spotkanie rozpoczęliśmy od udziału w uroczystej Mszy Świętej, pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca, w krypcie archikatedry. Podczas homilii pasterz diecezji wzywał nas do dawania świadectwa wiary oraz do dojrzałej współpracy z duszpasterzami. Parafia powinna być wspólnotą wspólnot, a my sami powinniśmy unikać indywidualizmu w naszej pracy ewangelizacyjnej.

Po Eucharystii udaliśmy się do auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie abp Skworc otwarł Kongres, a następnie ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa, wprowadził nas w temat nowego programu duszpasterskiego na lata 2019-2022.

Pierwszy wykład wygłosił ks. dr hab. Jacek Kempa na temat: „Wielka tajemnica wiary – Eucharystia jako tajemnica wyznawana”. Wykładowca zwrócił naszą uwagę, że wszystko, co dzieje się podczas Mszy św. ma swoje korzenie w historii zbawienia. Drugim prelegentem był ks. bp dr Adam Wodarczyk. Temat konferencji: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Eucharystia jako tajemnica celebrowana” wprowadził nas w liturgię Mszy św. Jak powiedział ks. biskup jest ona z natury swojej znakiem, który wyraża Kościół. Jest znakiem sakramentalnym, który zawsze związany jest z aspektem reprezentacji, to znaczy stania przed Bogiem w imieniu jakiejś większej społeczności, ostatecznie zawsze w imieniu całego Kościoła. „W każdym miejscu, gdzie sprawowana jest liturgia jest Kościół obecny. Jest obecny z całą swoją istotą. Nie tylko część Kościoła, ale w znaku jest obecny cały Kościół i wszyscy sprawujący liturgię powinni to czynić w tej świadomości, że tutaj jest obecny w tej czynności, w tym naszym uczestnictwie, zaangażowaniu cały Kościół; że my ten Kościół w znaku przedstawiamy, a równocześnie dla całego Kościoła, poprzez uczestnictwo w liturgii, upraszamy łaski zbawienia”.

Trzecim prelegentem był ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer. Przedstawił zagadnienie pt. „Posłani w pokoju Chrystusa. Eucharystia jako tajemnica świętowana”. Prelekcja oparta była na trzech elementach: I „Widzieć” – O współczesnych przemianach w rozumieniu czasu wolnego i świętowania niedzieli; II „Oceniać” – świętowanie niedzieli w perspektywie społecznej i etycznej; III „Działać” – świętowanie jako zobowiązanie religijno-moralne.

Po przerwie na posiłek udaliśmy się do pracy w grupach, gdzie, po teoretycznej części wykładowej, dzieliliśmy się własnym doświadczeniem. Każdy temat podzielony był na 2 zespoły i odpowiadał treściom wykładów. Podczas podsumowania przedstawione były praktyczne uwagi na temat świętowania i celebracji Mszy Św. w parafiach. Pojawiło się wiele konkretnych propozycji i rozwiązań, które zostaną przedstawione księdzu bp. Adamowi Wodarczykowi.

Na zakończenie pomodliliśmy się modlitwą uwielbienia i dziękczynienia. Dobry Bóg dał nam łaskę uczestnictwa w tym ważnym i pięknym wydarzeniu. Chwała Panu.

ZDJĘCIA

 

KONGRES 2019 zaproszenie

Serdecznie zapraszamy członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych na ósmy Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej, który odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. Tematem Kongresu jest EUCHARYSTIA.

Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej poświęcony będzie również nowy trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce, na lata 2019 – 2022.

„Eucharystia jest centrum życia Kościoła, jest źródłem i jednocześnie szczytem. Dlatego będziemy chcieli przeżywać ją jako tajemnicę wyznawaną, przeżywaną i świętowaną, która jest źródłem misji. Sprawując bowiem mszę św. idziemy później do świata, żeby głosić Chrystusa, żeby dawać o Nim świadectwo”. /ks. abp Wiktor Skworc/

Odpowiedzialnych za ruchy prosimy o zachęcenie członków wspólnot do udziału w Kongresie. Liczny udział w nim jest naszą wspólną sprawą. Wszelkie informacje o zapisach zostały przesłane drogą mailową.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu Kongresu.

 

Patronat medialny nad Kongresem objęli:

 

INICJATYWA MODLITEWNA

Podczas ostatniego spotkania plenarnego Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej padła propozycja, aby wszystkie ruchy, w tym samym czasie, łączyły się we wspólnej modlitwie w tej samej intencji. Podjęliśmy tę inicjatywę.

Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę członków wszystkich ruchów zrzeszonych w Radzie.

Termin: ostatnia niedziela miesiąca, godzina 15:00