Informacje ogólne

Serdecznie zapraszamy członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych na ósmy Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej, który odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. Tematem Kongresu jest EUCHARYSTIA.

Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej poświęcony będzie również nowy trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce, na lata 2019 – 2022.

„Eucharystia jest centrum życia Kościoła, jest źródłem i jednocześnie szczytem. Dlatego będziemy chcieli przeżywać ją jako tajemnicę wyznawaną, przeżywaną i świętowaną, która jest źródłem misji. Sprawując bowiem mszę św. idziemy później do świata, żeby głosić Chrystusa, żeby dawać o Nim świadectwo”. /ks. abp Wiktor Skworc/

Odpowiedzialnych za ruchy prosimy o zachęcenie członków wspólnot do udziału w Kongresie. Liczny udział w nim jest naszą wspólną sprawą. Wszelkie informacje o zapisach zostały przesłane drogą mailową.