Kościół domem i szkołą komunii - Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej

Spotkajmy się na Kongresie!

Zapraszamy na pierwszy Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej.

Termin: 5 października 2013 r.

Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Program Kongresu

Sobota, 1 października 2011 r.

8.30-10.30 Rejestracja w hallu Wydziału Teologicznego. Uczestnicy otrzymują materiały kongresowe i identyfikatory
9.00-10.00 Msza św. w krypcie katedry na rozpoczęcie Kongresu
10.30-10.55 Rozpoczęcie, przywitanie gości, okolicznościowe wystąpienia
Część A: Komunia z Bogiem
11.00-11.30 Wykład: ks. dr Marek Spyra
11.45-12.30 Dyskusje panelowe w pięciu grupach
Wychowanie do modlitwy

Joanna Raś

Nasz obraz Boga

Dr Blanka Król

Życie Słowem Bożym

Ks. Prof. Dr Hab. Józef Kozyra

Uporządkowanie emocji drogą do komunii z Bogiem

Ks. Dr Marian Wandrasz

Głos Boga w nas – posłuszeństwo sumieniu

Ks. Dr Marek Spyra

12.30-13.00 Przerwa na kawę
Część B: Komunia z Kościołem
13.00-13.30 Wykład: ks. dr Roberto Saltini
13.45-14.30 Dyskusje panelowe w pięciu grupach
Liturgia i sakramenty w centrum budowania wspólnoty

Ks. Emanuel Pietryga

Miejsce Ruchów w Kościele i jedność z biskupem

Daniel Zuśka

Na czym polega nasza wierność charyzmatowi

Ks. Tadeusz Skrzypczyk

Trudności w działalności Ruchów i ich przezwyciężanie

Wioleta Czesak

Współpraca między Ruchami

Ks. Eugeniusz Krasoń

14.30-16.00 Przerwa na posiłek
Część C: Komunia ze światem
16.00-16.30 Wykład: dr Aleksander Bańka
16.45-17.30 Dyskusje panelowe w pięciu grupach
Nasza obecność wśród niewierzących

O. Ryszard Sierański

Nasza obecność w mediach (Radio, Telewizja, Internet)

Ks. Dr Jarosław Międzybrodzki

Nasza obecność w polityce (samorządy)

Prof. Dr Hab. Stanisław Waluś

Nasza obecność w szkole i pracy

Mgr Lic. Monika Owsianka

Nasza obecność wśród różnych tradycji religijnych

Dr Antoni Winiarski

17.45-18.00 Zakończenie obrad, modlitwa
18.00 Spotkanie moderatorów i sekretarzy paneli
18.30-21.00 Ogólnodostępne spotkania z kulturą w wybranych parafiach: film, koncerty muzyczne, koncert chóru, spektakl, wieczór poezji, przezrocza z pielgrzymek

Niedziela, 2 października 2011 r.

10.00-11.00 Podsumowanie Kongresu. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
12.00-13.00 Msza św. w katedrze Chrystusa Króla
13.30-15.30 Ogólnodostępne spotkanie w ogrodach Kurii Archidiecezjalnej

Koncert zespołu AGAPETOS

Po południu i wieczorem ogólnodostępne spotkania z kulturą w wybranych parafiach: film, koncert organowy, koncerty muzyczne, spektakl, wieczór poezji