Kościół domem i szkołą komunii - Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej

Spotkajmy się na Kongresie!

Zapraszamy na pierwszy Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej.

Termin: 5 października 2013 r.

Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Przesłanie do wiernych

na zakończenie Kongresu Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych archidiecezji katowickiej

Jako uczestnicy spotkania przeżywanego pod hasłem „Kościół domem i szkołą modlitwy” dzielimy się z wszystkimi katolikami doświadczeniem jedności, otwartości i troski o człowieka. Wyczuwalna podczas kongresowych obrad moc Ducha Świętego napełniła nas na nowo nadzieją i radością. Rozpaliła w nas zapał do osobistego zaangażowania się w życie Kościoła.

Bóg jest źródłem i jednością chrześcijan. Nasza relacja z Bogiem powinna być  pogłębiana przez liturgię, sakramenty, słuchanie słowa Bożego i modlitwę. Różnorodność charyzmatów i powołań ukazuje bogactwo Kościoła. Wzajemna miłość i odpowiedzialność za lokalne wspólnoty wierzących są zadaniem każdego z nas. Służy temu współpraca wiernych z biskupem i kapłanami w parafiach, ruchach i wspólnotach.

Wewnętrzna komunia w Kościele czyni nas prawdziwymi świadkami Bożej miłości w świecie. Moralne zagubienie i szybkie przemiany kulturowe nas niepokoją. Chrześcijanie są powołani przez Chrystusa, by nieść człowiekowi nadzieję wyzwolenia z tego, co go poniża i ogranicza.

Ewangelia Jezusa Chrystusa ma tę samą moc co dwa tysiące lat temu. Uczestnictwo chrześcijan w życiu społecznym stwarza szansę do odważnego wyznawania wiary, poszanowania ludzkiej godności i wspierania najbardziej potrzebujących. To zaangażowanie rozumiemy jako zadanie i obowiązek, od którego nie możemy się dyspensować.

Bądźmy autentycznymi świadkami prawdy, aby świat uwierzył, że Jezus Chrystus został posłany przez Boga, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Uczestnicy Kongresu

Katowice, 6 października 2011 r.