Kościół domem i szkołą komunii - Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej

Spotkajmy się na Kongresie!

Zapraszamy na pierwszy Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej.

Termin: 5 października 2013 r.

Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Tematy wykładów

1.    Wykład historyczny pt. „Dwa tysiące lat obecności” ma za zadanie ukazać poszczególne etapy adaptowania się chrześcijaństwa ze światem. Jedynie okres prześladowań był niejako wyjątkiem w tym procesie. Później – przynajmniej w warunkach europejskich – chrześcijańskie wartości kształtowały mentalność społeczeństw – ks. dr Henryk Olszar

2.    Wykład socjologiczny pt. „Wolność religijna – zgoda na manifestację”. Niektórzy uważają, że należy się kryć ze swoimi przekonaniami religijnymi. Tymczasem, jeśli godzimy się na wolność religijną, musimy się też zgodzić na możliwość uzewnętrzniania tych przekonań. Chodzi tu np. o możliwość wieszania krzyży w miejscu pracy itp. – prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

3.    Wykład teologiczno-moralny pt. „Powróćmy do pierwotnych znaczeń”. W języku polityków i dziennikarzy można zauważyć próby redefiniowania niektórych pojęć. Rodzina jednak zawsze będzie oznaczała to, co kryje się pod tym pojęciem z tradycyjnego punktu widzenia. Podobnie rzecz ma się z narodem czy z tematem życia – ks. dr hab. Antoni Bartoszek

4.    Wykład prawny pt. „Nie jesteśmy bezbronni”. W prawie obecnie funkcjonującym możemy się doszukać wystarczających instrumentów, by nie czuć się bezbronnym jako chrześcijanin wobec coraz bardziej agresywnych środowisk ateizujących – mec. Bartosz Kownacki