Kościół domem i szkołą komunii - Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej

Spotkajmy się na Kongresie!

Zapraszamy na pierwszy Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej.

Termin: 5 października 2013 r.

Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Informacje podstawowe

Szanowni Liderzy i Asystenci Kościelni

Serdecznie zapraszamy członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych na szósty Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej, który odbędzie się w sobotę 24 października 2015 r. Będziemy zastanawiać się, jak możemy przemieniać świat w duchu Dobrej Nowiny. Tematem Kongresu będzie Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary.

Drodzy Liderzy i Asystenci Kościelni

Uprzejmie prosimy o zachęcenie członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych do uczestnictwa w Kongresie. Prosimy o przesłanie informacji o Kongresie i sposobie zapisania się do wszystkich Waszych członków.

Liczny udział w Kongresie  jest naszą wspólną sprawą.

Kilka informacji o organizacji Kongresu.

Przygotowaniem i organizacją Kongresu zajmuje się ekipa organizacyjna pod kierunkiem ks. Bogdana Kani.

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18) w sobotę od godz. 9.00 będzie rejestracja uczestników Kongresu Po otwarciu Kongresu o godz. 10.00, wysłuchamy
w auli dwóch wykładów:

ks. bp. Adama Wodarczyka „Od Evangelii Nutiandi do Evangelii Gaudium”
i ks. dr. hab. Bogdana Bieli „Rola ruchów w dziele Nowej Ewangelizacji”.

Po przerwie, w trakcie której będzie serwowany ciepły posiłek, o godz. 12.30 ks. Bogdan Kania przedstawi „Panoramę działań ewangelizacyjnych w Archidiecezji Katowickiej”.

Następnie, w sesji panelowej usłyszymy praktyczne wskazówki i świadectwa:

Piotr Werwiński – rozmowa ewangelizacyjna i świadectwo,
Ks. Łukasz Płaszewski – ewangelizacja przez Szkołę Nowej Ewangelizacji,
Dominik Chwolik – ewangelizacja uliczna,
Wioletta Iwanicka-Richter – ewangelizacja wśród uzależnionych,
Ks. Piotr Wencel – ewangelizacja wśród biednych,
Andrzej Strączek – ewangelizacja kursem Alfa,
Ks. Jarosław Ogrodniczak – ewangelizacja narzeczonych i małżonków,
Henryk Król – ewangelizacja internetowa „Szukając Boga”.

W części warsztatowej odbywającej się w grupach będzie możliwość poznania nowych metod ewangelizacji.

Po zakończeniu warsztatów przejdziemy do Kościoła Akademickiego (krypta katedry) i będziemy uczestniczyć we Mszy św. pod przewodnictwem ks. biskupa Adama Wodarczyka, która rozpocznie się o godz. 17.00. Na Eucharystię kończącą Kongres zapraszamy wszystkich członków Ruchów.

Każdy ruch, stowarzyszenie lub wspólnota modlitewna zgłasza e-mailem listę uczestników Kongresu Annie Winiarskiej (kongresr2015@gmail.com) do środy 14 października 2015 r. w liczbie nie większej niż 10 osób*. Zgłoszenia dokonuje lider ruchu lub osoba przez niego upoważniona. Karta zgłoszenia jest w załączniku. Przekroczenie limitu jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Anny Winiarskiej.

Ruchy chcące zaprezentować swoje wydawnictwa będą miały do dyspozycji stoliki. Zapotrzebowanie na stolik proszę zgłaszać do Anny Winiarskiej (kongresr2015@gmail.com , tel. 501 739 851).

Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 20zł od osoby. Wpłatę za uczestników Kongresu, każdy ruch, stowarzyszenie lub wspólnota modlitewna, wpłaca w kwocie 20zł x liczba osób na rachunek złotówkowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ING Banku Śląskim S.A., najpóźniej do środy 14 października 2015 r.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pl. Ks. Emila Szramka 2/13
40-014 Katowice
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622
z dopiskiem: Kongres 2015, Nazwa Ruchu, Stowarzyszenia lub Wspólnoty Modlitewnej i za ile osób jest wpłata.

Bardzo prosimy o terminowe nadesłanie list i dokonywanie wpłat.

Prosimy każdy ruch, w miarę możności, o przyniesienie ciasta.

Prosimy o znalezienie i poproszenie sponsorów o pomoc rzeczową (np. wody, napoje, kawa, herbata, cukier, identyfikatory, plakaty, ?) lub finansową.

Sponsorów i formę ich pomocy dla Kongresu prosimy zgłaszać Antoniemu Winiarskiemu:

E-mail: antoni_winiarski@archidiecezja.katowice.pl lub telefonicznie 508 290199.

* Dla Akcji Katolickiej, Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży limit wynosi 20 osób.

Polecamy pamięci modlitewnej dzieło Kongresu.

Serdecznie pozdrawiamy

Ks. Bogdan Kania
Moderator ds. Nowej Ewangelizacji

Antoni Winiarski
Przewodniczący Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej


Ważne dokumenty do pobrania: