Kościół domem i szkołą komunii - Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej

Spotkajmy się na Kongresie!

Zapraszamy na pierwszy Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej.

Termin: 5 października 2013 r.

Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Program Kongresu

SOBOTA 24 października 2015 r.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18)

9.00 Wydział Teologiczny UŚl – rejestracja uczestników Kongresu
10.00 Otwarcie Kongresu
10.15 Ks. bp Adam Wodarczyk „Od Evangelii Nuntiandi do Evangelii Gaudium” (Wykład 30 min. plus 15 min. na pytania)
11.00 Ks. dr hab. Bogdan Biela „Rola ruchów w dziele Nowej Ewangelizacji” (Wykład 30 min. plus 15 min. na pytania)
11.45 Przerwa, w trakcie której będzie serwowany ciepły posiłek
12.30 ks. Bogdan Kania przedstawi „Panoramę działań ewangelizacyjnych w Archidiecezji Katowickiej”
12.45 Sesja panelowa – praktyczne wskazówki i świadectwa. Każdy z mówców ma czas do 15 min. na przedstawienie tematu.
W trakcie sesji panelowej będzie 15 minutowa przerwa.Piotr Werwiński – rozmowa ewangelizacyjna i świadectwo,
Ks. Łukasz Płaszewski – ewangelizacja przez Szkołę Nowej Ewangelizacji,
Dominik Chwolik – ewangelizacja uliczna,
Wioletta Iwanicka-Richter – ewangelizacja wśród uzależnionych,
Ks. Piotr Wencel – ewangelizacja wśród biednych,
Andrzej Strączek – ewangelizacja kursem Alfa,
Ks. Jarosław Ogrodniczak, Kaletka Katarzyna i Mariusz Kaletka – ewangelizacja narzeczonych i małżonków,
Henryk Król – ewangelizacja internetowa „Szukając Boga”.
15.30 Część warsztatowa w grupach – poznanie nowych metod ewangelizacji.
17.00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa Adama Wodarczyka w Kościele Akademickim (krypta katedry).
Na Eucharystię kończącą Kongres zapraszamy wszystkich członków Ruchów.