Plan kongresu

VIII KONGRES KATOLICKICH RUCHÓW, STOWARZYSZEŃ I WSPÓLNOT MODLITEWNYCH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

23.11.2019.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18

 

EUCHARYSTIA

JAKO TAJEMNICA WYZNAWANA, CELEBROWANA I ŚWIĘTOWANA

 

8:15 – 8:45 REJESTRACJA – Wydział Teologiczny UŚ

9:00 – 10:00 EUCHARYSTIA – Kościół Akademicki, przewodniczy ks. abp Wiktor Skworc

10:30 – 10:40 OTWARCIE KONGRESU – Aula WTL UŚ, ks. abp Wiktor Skworc

10:40 – 11:10 WPROWADZENIE DO NOWEGO PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO NA LATA 2019-2022 – ks. mgr lic. Roman Chromy

11:10 – 11:50 I KONFERENCJA: „WIELKA TAJEMNICA WIARY. EUCHARYSTIA JAKO TAJEMNICA WYZNAWANA” – ks. dr hab. Jacek Kempa

11:50 – 12:15 PRZERWA KAWOWA

12:15 – 12:55 II KONFERENCJA: „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY. EUCHARYSTIA JAKO TAJEMNICA CELEBROWANA” – bp dr Adam Wodarczyk

12:55 – 13:35 III KONFERENCJA: „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA. EUCHARYSTIA JAKO TAJEMNICA ŚWIĘTOWANA” – ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

13:35 – 14:30 PRZERWA NA POSIŁEK

14:30 – 16:00 SPOTKANIA W GRUPACH

16:15 – 16:45 PODSUMOWANIE

16:45 – 17:30 MODLITWA I ZAKOŃCZENIE KONGRESU