Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej lub Kongresu Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej prosimy kierować pod adres e-mail:

rrkak@archidiecezjakatowicka.pl

Asystent kościelny:

Kontakt do członków Zarządu RRKAK: